பொருளடக்கத்திற்கு தாவுக

நான் யார்?

நவம்பர்3, 2008

சிறை வைக்க நான் ஒன்றும் உருவம் இல்லை …

அடைத்து வைக்க நான் ஒன்றும் காற்று இல்லை …

நான் புகமுடியாத இடம் எங்கும் இல்லை !!

ஆம்…நான் தான், உன் எண்ணங்கள்… எண்ணங்களின் எழுச்சி !!!!

 

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: